STARTPAGINA VOOR EEN SPIRITUELE KERST

De kerstperiode is ideaal om je te richten op dat waar het in het leven werkelijk om gaat. Deze donkere tijd van het jaar is bij uitstek geschikt voor heling, inspiratie en vernieuwing. Ga je daar tijd voor vrijmaken? Ga je in de kersttijd bewust zoveel mogelijk afstand nemen van je dagelijkse beslommeringen om werkelijk geinspireerd te raken?

DERTIEN HEILIGE NACHTEN

Kies je ervoor om contact te maken met je diepste innerlijk om de heilige nachten en heilige dagen van 24 december tot en met 6 januari als zodanig te beleven?

FUNDAMENT VOOR INNERLIJKE ONTWIKKELING

Tallozen gingen je voor en hebben de weldadige invloed daarvan ervaren. Versterk je fundament voor innerlijke ontwikkeling door je in de kerstperiode s ochtends te richten op een beschouwing en s avonds op een verhaal

HANDREIKING VOOR BEZINNING EN BELEVING

Ontdek waarom het kerstverhaal over de geboorte van Jezus een perfecte weergave is van een innerlijk vernieuwingsproces dat zich in jezelf kan voltrekken. Laat je inspireren door het boek 'Spirituele Kerst - Handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en oud en nieuw'.

www.spirituelekerst.nl
BoekSpiritueleKerst
 Boek Spirituele Kerst
  bestellen

Bijbels Kerstverhaal
 Statenvertaling en
  Rembrandt
 Kerstverhaal Matteus 2
 Kerstverhaal Lucas 2
 Evangelie van Issa
 Kinderbijbel Kerst
 Proto-evangelie Kerst
 Heilige Twaalven
 Aquarius Evangelie
 Kerstverhaal Koran

Andere kerstverhalen
 De vierde wijze
 Verhaal van Eolyn
 Het droomlied van Olav

Citaten kerstperiode
 Tekst citaten
  Spirituele Kerst
 22/12 Spirituele Kerst
 23/12 Spirituele Kerst
 24/12 Spirituele Kerst
 25/12 Spirituele Kerst
 26/12 Spirituele Kerst
 27/12 Spirituele Kerst
 28/12 Spirituele Kerst
 29/12 Spirituele Kerst
 30/12 Spirituele Kerst
 31/12 Spirituele Kerst
 01/01 Spirituele Kerst
 02/01 Spirituele Kerst
 03/01 Spirituele Kerst
 04/01 Spirituele Kerst
 05/01 Spirituele Kerst
 06/01 Spirituele Kerst
 Slideshare citaten
  Spirituele Kerst
 Video citaten
  Spiritule Kerst

Spirituele kerstwens
 Video spirituele
  kerstwens
 10 spirituele
  kerstwensen
 Spirituele kerstwens 1
 Spirituele kerstwens 2
 Spirituele kerstwens 3
 Spirituele kerstwens 4
 Spirituele kerstwens 5
 Spirituele kerstwens 6
 Spirituele kerstwens 7
 Spirituele kerstwens 8
 Spirituele kerstwens 9
 Video 10 spirituele
  kerstwensen

Kerstgedichten
 Kerstlicht
 Kerstnacht
 Wie de weg van Jezus
  wil gaan

 
Kerst esoterisch
 Pentagram-artikel
 Jan van Rijckenborgh 1
 Jan van Rijckenborgh 2
 G. de Purucker
  theosofie
 Max Heindel over
  Christus
 De twee Jezuskinderen
 De vijfpuntige ster
  boven de grot
 Jacob Boehme over
  Herodes
 Antonin Gadal over de
  ster
 Antonin Gadal over
  Kerstmis
 Omraam Aivanhov
  jaarfeesten
 Omraam Aivanhov Kerst
 Jacob Slavenburg Kerst
 Kabbalistische duiding
  kerstverhaal
 Kerstrituaal Henk en
  Mia Leene
 Henk en Mia Leene
  kerstlezing 1
 Henk en Mia Leene
  kerstlezing 2
 Wim Leene

Heilige nachten
 Korte inleiding
  heilige nachten
 Sergej Prokofieff
 Beleving heilige
  nachten
 Heilige nachten en
  hierarchieen
 Ronald van Vliet
 Zodiak Johfra
 Heilige nachten video
  1
 Heilige nachten video
  2
 Gebed gebaseerd op
  zodiak
 Zonnejaar Antrovista
 Jaarfeesten blog

Rudolf Steiner Kerst
 Adventsgedicht Steiner
 Geschiedenis en
  esoterie Kerst
 Grondsteenmeditatie
  Kerstconferentie 1923
 Steiner over de
  kerstboom
 Weekspreuken Steiner

 
Adventskalender
 Tekst Adventskalender
 1/12 Een engel
  verschijnt
 2/12 Jozef en Maria
  overleggen
 3/12 De engel bezoekt
  Maria
 4/12 Gabriel
  verschijnt aan Jozef
 5/12 Maria is zwanger
 6/12 Maria bezoekt
  Elisabeth
 7/12 Jozef en Maria
  reizen naar Bethlehem
 8/12 Geen plaats in de
  herberg
 9/12 Wel plaats in een
  stal
 10/12 Ezels in de stal
 11/12 Vogeltjes in de
  stal
 12/12.Nog meer
  kerstvogels
 13/12 Schapen in de
  nacht
 14/12 Een engel
  spreekt tot de herders
 15/12 Engelen loven
  God
 16/12 De herders
  vereren Jezus
 17/12 Wijzen zien een
  ster in het Oosten
 18/12 De ster van
  bethlehem straalt
 19/12 De kamelen van
  de wijzen
 20/12 De wijzen reizen
  naar Jezus
 21/12 De wijzen
  vereren het kindje
  Jezus
 22/12 De wijzen
  schenken goud, wierook
  en mirre
 23/12 Jozef en Maria
  en Jezus vluchten naar
  Egypte
 24/12 Jozef, Maria en
  Jezus keren terug naar
  huis
 25/12 Verrassend beeld
 Slideshare
  Adventskalender
 Pinterest
  Adventskalender
 Video Adventskalender

 
Weihnachtsoratorium
 Video Bach Cantate 1
 Video Bach Cantate 2
 Video Bach Cantate 3
 Video Bach Cantate 4
 Video Bach Cantate 5
 Video Bach Cantate 6

Kerstliederen EN
 Hallelujah flasmob
 O little town of
  Bethlehem
 Silent night
 Twelve days of
  Christmas

Kerstliederen NL
 De herdertjes lagen
  bij nachte
 Eer zij God onze dagen
 Ere zij God
 Hoor d'engelen zingen
  d'eer
 Komt laten wij
  aanbidden
 Komt verwondert u hier
  mensen
 Midden in de
  winternacht
 Nu zijt wellekome
 O Kerstnacht schoner
  dan de dagen
 Stille Nacht, heilige
  nacht

Lego Kerst Aquarius
 Kerstverhaal in Lego
  tekst
 1. Jozef en Maria aan
  het werk
 2. De engel Gabriel
  bezoekt Maria
 3. Jozef en Maria
  reizen naar Bethlehem
 4. Jezus wordt geboren
  in een grot
 15. Koning Herodes
  geeft bevel tot de
  kindermoord
 5. Herders met hun
  kudde in Bethlehem
 16. Soldaten
  vermoorden kinderen
 6. De engel spreekt
  tot de herders
 7. De herders vereren
  het kindje Jezus
 Maria en Elisabeth in
  mysterieschool in Zoan
 8. De wijzen uit het
  oosten vertrekken
 9. De wijzen komen in
  Jeruzalem
 10. Koning Herodes
  ontvangt de wijzen
 11. Joodse
  wetgeleerden
  informeren Herodes
 12. De wijzen vereren
  het kindje Jezus
 13. Jozef en maria
  vluchten met Jezus
  naar Egypte
 14. Koning Herodes is
  woedend
 15. Koning Herodes
  geeft bevel voor de
  kindermoord
 16. Soldaten
  vermoorden jonge
  jongetjes
 17. Maria en Elisabeth
  in de mysterieschool
  in Zoan
 Slideshare Lego
  kerstverhaal
 Video Lego
  Kerstverhaal
 Pinterest Lego
  kerstverhaal
De beheerder van deze pagina: Christiaan
Tips, links of commentaar? Klik hier voor de contactpagina
Momenteel staan er 154 links op deze pagina.
Laatste aanpassing: 24-07-2015
Dit script is ontwikkeld door Dannik.nl - © alle rechten voorbehouden.
Voor meer informatie: chx.nl